Info

Postadres:
Stichting Ik Doe Mee!
Frans Erenslaan 2
6164 JH GELEEN
info@stichtingikdoemee.com

RSIN nummer:
861772404

KVK nummer:
80715850

Rekening nummer:
NL56BUNQ2049223676

Bestuur:
C. Hamersma – Voorzitter
A. Mooij – Secretaris
A. Hordijk – Penningmeester

Het bestuur zal uit 3 natuurlijke personen bestaan, alle drie met evenveel zeggenschap over het vermogen van de stichting. Het bestuur zal bestaan uit een voorzitter, penningmeester en een secretaris. Ieder lid mag 1 van deze functies vervullen. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur zullen de overige bestuursleden daarin voorzien door het benoemen van een opvolger.

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding van de stichting voor hun werkzaamheden.

Doelstelling:

Stichting Ik Doe Mee! is een stichting die er op gericht is om kinderen en gezinnen met kinderen uit de gemeente Sittard-Geleen, die leven in armoede, te laten merken dat ze ook mee doen. De stichting doet dat door wensen van deze kinderen, gericht op meedoen aan het sociale leven, in vervulling te laten gaan.

We trachten dit doel te bereiken door:
– Kapitaal verwerven door middel van jaarlijkse donatie van oprichter
– Jaarlijks wensen in vervulling te laten gaan
– Voorlichtings/ P.R. activiteiten gericht op bewustwording bij het publiek en de daarbij betrokken instanties
– Door het werven van aanvullende donaties
– En alles wat met bovenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.

Uitvoerende activiteiten:

Wensen kunnen worden ingebracht door intermediairs verbonden aan de gemeente Sittard-Geleen. Het bestuur zal de intermediair binnen een week na aanvraag berichten. Ook kan het bestuur zelf besluiten om een wens te vervullen.

Jaarverslag:

Jaarlijks zal aan het eind van het boekjaar de boeken van de stichting afgesloten worden waarbij de balans en de staat van baten en lasten over het geƫindigde boekjaar opgemaakt worden. De jaarstukken zullen ondertekend worden door het bestuur van de stichting. De jaarstukken zullen openbaar gemaakt worden op de website van de stichting.

Ontbinding:

Bij ontbinding van de stichting zal het resterende saldo besteed worden aan een ANBI met een soortgelijke doelstelling.